میم نویس

به مکان‌هندسی نقاطی از صفحه‌کاغذ و اینترنت که آقای‌میم در آن‌ها می‌نویسد، میم‌نویس می‌گویند.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

میم نویس

به مکان‌هندسی نقاطی از صفحه‌کاغذ و اینترنت که آقای‌میم در آن‌ها می‌نویسد، میم‌نویس می‌گویند.

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زبان عربی» ثبت شده است

11100. شاتل

جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲ ب.ظ


شاتل: اسم فاعل از فعل شتل.

شتل: صدای شَتَلق داد، صدای بلند تولید کرد.

برگرفته از: المعجم العربیه، تألیف دکتر عرب‌نژاد عرب‌پور.


  • یاسین . میم

11011. هابل

جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴ ب.ظ


هابل : اسم فاعل از فعل هبل .
هبل: با دقت نگاه کرد، به دوردست نگریست.
برگرفته‌از: المعجم العربیه، تالیف دکتر عرب‌نژاد عرب‌پور.


  • یاسین . میم