میم نویس

به مکان‌هندسی نقاطی از صفحه‌کاغذ و اینترنت که آقای‌میم در آن‌ها می‌نویسد، میم‌نویس می‌گویند.

میم نویس

به مکان‌هندسی نقاطی از صفحه‌کاغذ و اینترنت که آقای‌میم در آن‌ها می‌نویسد، میم‌نویس می‌گویند.

موزیک:
1. Pink Floyd
پینک‌فلوید عزیز، گروهی که واقعا دوستش دارم :) اهل انگلستان هستن. به طور رسمی، از سال ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۴ فعالیت می‌کردن ( البته از ۴+۱ عضو، ۳ نفر زنده هستند، ولی دیگه فعالیت گروهی خاصی ندارن و به طور جدای‌از‌هم به کارهاشون ادامه می‌دن)