...The Endless River

رودخانه بی‌پایان...


و می‌فرماد که

صدبار کد نوشتی و دیدی ثمرش را / کد ننوشتن چه بدی داشت که یک بار ننوشتی؟

وقتی که خورشید از کوره در می رفت

شمس تبریزی آدمی تندخو بود و گاهی اوقات دهان به ناسزا گفتن می گشود.- من خیلی شمس تبریزی رو دوست دارم...

بعضی اوقات که اعصابم خورد می شه همه رو به فحش می بندم :(


+ منم همین طور :(


صرفا جهت تقویت ریشه مو

Image result for crow


دیروز توی حیاط دانشکده نشسته بودم که یه پرنده احساس وظیفه کرد و موهام رو کود داد =)


چنگیزخان

پابه‌پای سواران بی‌شمار مغول به سمت شهرها و حکومت‌های بزرگ می‌تازم. شهرها را به آتش می‌کشم و مردمان را از لبه تیغ نامرئی که سالیان زندگی تیزش کرده می‌گذرانم. با پایم بر شکم اسب می‌زنم و راهم را از میان جوی خون باز می‌کنم.

می‌خواهم ببخشم. می‌خواهم ترس و وحشت ببخشم. می‌خواهم از ترس، وحشت و اندوهی که در تمام این سالیان به من بخشیده‌اند خرج کنم.
جواب بخشش را باید با بخشش داد.

در تاریخ خواهند نوشت که

 


مردمانی میان دو دریا می‌زیستند که هیچ سرگرمی‌ دیگری به جز خندیدن به جک‌های تلگرامی خطاب به مسئولان بی‌لیاقت‌شان نداشتند. مردمانی تباه با زندگی‌هایی نابود شده. جوانانی که برایشان سرگرمی‌ای به جز تلگرام نمانده بود.


بی‌کار و بی‌عار

من از کی این همه بی‌خیال و خسته شده‌ام؟


باید برای اهدافم و برای زندگی‌ای بهتر تلاش بیش‌تری کنم!


میو

میو، میو - چیزی درونم میومیو می کند.


سوسیس خورده ام!


آزادی - انقلاب

« آزادی! آزادی! 

انقلاب! انقلاب! »

مأموران به او دست بند زدند و او را بردند - تاکسی ای بی مسافرکش ماند. تیک عصبی

Related image


چراغ نئونی مغازه خراب شده، گوشه پلکش می پرد. 

حتی چراغ ها هم تیک عصبی پیدا کرده اند!نود ثانیه جیغ، نود ثانیه ضجه، نود ثانیه فریاد.

Related image


زن فومنی سیلی می خورد. ایران به خروش می‌آید. امام جمعه فومن برای دل‌جویی به دیدار زن دست‌فروش می‌رود. 

Designed By Erfan Powered by Bayan