یاسین . میم

پیام های کوتاه
کلمات کلیدی

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

۱۳آذر

امروز دوشنبه است. کلاس روز دوشنبه، بیان معماری، را دوست ندارم. شلوغ است، نزدیک به چهل نفر در یک آتلیه کار می کنند، حرف می زنند، می آیند و می چرخند و می روند. سرسام می گیرم.

یاسین . میم