یاسین . میم

پیام های کوتاه
کلمات کلیدی

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

۱۹آبان


1. هنری


می خواستیم اتاق خوابگاه را تزئین کنیم. یک عکس سالوادور دالی را برای کنفرانس ام پرینت گرفته بودم، به دیوار اتاق زدیمش. اتاق هنری شد.

یاسین . میم
۱۷آبان

با دختر کوچک و بانمکش قدم می زند.

- بابا! بابا! رد پا! 

یاسین . میم
۱۶آبان

در حالی که لیوان آب رو پر می کردم و قرص ها رو از توی کیفم در می آوردم، متوجه چندنفر از هم کلاسیام شدم. با خودم فکر کردم:« اگه که بپرسن این قرصا رو برای چی می خوری چی جواب بدم؟ »

یاسین . میم