نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند / جوانان سعادت‌مند پند پیر دانا را


#بیایید_دمپایی‌_ها_را_خیس_نکنیم

#دانشجو_اعصاب_درست_و_درمان_ندارد