نتیجه تصویری برای سلفی موگرینی


مسئولی پارسایی را پرسید: از میان عبادت‌ها کدام فاضل‌تر است؟

گفت: تو را خواب نیم‌روز، تا در آن یک نفس گند جدیدی بالا نیاوری :/


گلستان سعدی - باب اول: در سیرت نمایندگان مجلس، روسای سه قوه، مسئولان لشکری و کشوری و سایر دوستان...