مادرم می‌گه: باید فکر‌های قدیمی و اشتباهت رو دور بریزی تا برای عقاید درست و جدید جا باز بشه، قبل از اون باید...باید وسایل قدیمی و به درد نخورت رو دور بریزی تا جا برای وسایل جدید باز بشه. این یه تمرین خوبه.

:)