شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه امروز صبح، طرح حذف کردن ضرب‌المثل « کبوتر با کبوتر، باز با باز / کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز » را تصویت کرد. لازم به ذکر است که در هفته گذشته اعتراضاتی به این بیت شعر به دلیل تبلیغ هم‌جنس‌گرایی صورت گرفته بود.