پاها را باید شست...


سهراب سپهری - نماز جماعت دبیرستان