آیا می‌دانستید که هندزفری‌ها پس از شسته‌شدن هم‌چنان کار می‌کنند؟

هندزفریم توی جیب شلوارم بود و توی ماشین لباس‌شویی شسته شد :)


به نظر می‌رسه اضافه بر این که حسابی تر و تمیز و خوش‌بو شده، کیفیت صداش هم بهتر شده :))