کفش‌هایم کو؟
چه کسی بود صدا زد سهراب؟


سهراب سپهری - روز اول مهر