در حالی که لیوان آب رو پر می کردم و قرص ها رو از توی کیفم در می آوردم، متوجه چندنفر از هم کلاسیام شدم. با خودم فکر کردم:« اگه که بپرسن این قرصا رو برای چی می خوری چی جواب بدم؟ »

من به علت افسردگی دارو مصرف می کنم.

بیایید روراست باشیم! از مشکل روانی داشتن نترسیم. واژه روانی توی جامعه ما توهین تلقی می شه، خیلی از ما مشکل روانی داریم و متوجه نیستیم.

بیایید با هم صحبت کنیم و همدیگه رو درک کنیم، بیایید همدیگه رو تنها نذاریم.

بیایید جهان بهتری رو برای هم بسازیم.