مامان کنارم ایستاده بود، پشت لپ‌تاپ. لوگوی دانشگاه هنر اصفهان را نگاه می‌کردم.

من: لوگوی قشنگیه. نقطه نون هنر و اصفهان رو یکی کردن.
مامان: نقطه ف اصفهان رو هم یکی کردن باهاشون.
من: ولی نقطه های دانشگاه رو نذاشتن. البته اگه می‌ذاشتن قشنگ‌ نمی‌شد.
مامان می‌خندد و می‌گوید: اصفهانی‌ها حتی توی گذاشتن نقطه هم صرفه‌جویی می‌کنند!